#wegotyourbag

Hier vind je alles over het bestellen, betalen, verzenden en meer van jouw nieuwe Strettler tas! Heb je nog vragen over onze werkwijze of producten? Neem dan contact met ons op.

Garantie

Garantie voor jouw Strettler product

Strettler producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de producten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste eisen. Als er een probleem optreedt met het reeds gekochte product wat toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de fabricatie van het product, dan zal Strettler het product naar eigen goedkeuren vervangen in overeenstemming met de hierna genoemde garantievoorwaarden.

Alle Strettler producten zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie wordt niet verlengd na het verlenen van diensten onder deze garantie, in het bijzonder het geval van vervanging van een product of onderdeel van een product. In deze gevallen begint de garantieperiode niet opnieuw.

 

Schriftelijke kennisgeving van gebreken

De consument kan gebruik maken van de garantierechten door binnen de garantieperiode schriftelijk melding te maken bij Strettler. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te bewijzen dat de garantie niet is verlopen door het meeleveren van het aankoopbewijs van het product. De melding van het defect aan Strettler moet met foto’s van het defect en het bestelnummer naar info@strettler.com worden gestuurd.

 

Diensten in geval van garantie

In geval van vervanging wordt het product gratis vervangen door een nieuw product van dezelfde soort kwaliteit en kwantiteit. Als het product ten tijde van de melding van het defect niet meer wordt geproduceerd, is Strettler gerechtigd een soortgelijk product te leveren. Als Strettler kiest voor het opsturen van een vervangend onderdeel, draagt Strettler de kosten van het vervangende onderdeel inclusief de verzendkosten.

 

Voorwaarden en uitsluiting van de garantie

De garantie is afhankelijk van het naleven van de gebruiksaanwijzing en het gebruik van Strettler producten volgens de technische instructies, gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften van Strettler. Technische instructies en gebruiksaanwijzingen worden meegeleverd bij elk product.

De garantie strekt zich niet uit tot:

 • Slijtbare delen, zoals ritsen, schouderbanden, enz.;
 • Bedieningsfouten, schade door agressieve milieu-invloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen en intensief zonlicht.

 

De geldigheid van de garantie eindigt met:

 • Het niet naleven van de technische instructies, de gebruiksinstructies en het onderhoud;
 • Productschade veroorzaakt door derden;
 • Schade die te wijten is aan normale slijtage of opzettelijke en nalatige schade;
 • Onjuiste ingebruikname;
 • Gebrek aan of onjuist onderhoud/verzorging;
 • Producten die worden gerepareerd door iemand anders dan Strettler;
 • Diefstal of verlies van het product;
 • Tweedehands verkopen;
 • Doorverkoop via derden.
We gebruiken dit voor de volgende doeleinden: analyseren van de activiteit op de website en app, integreren van social media, personaliseren van content en marketing, informatie op een apparaat opslaan en/of openen, gepersonaliseerde advertenties, advertentiemeting, inzichten in het publiek en productontwikkeling. We kunnen ook je precieze geolocatie gegevens gebruiken, indien je daar toestemming voor geeft.